Moció per la declaració de Calvià com a municipi oposat a les prospeccions d’hidrocarburs a les Illes Balears

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA OBERTA DE CALVIÀ PER LA DECLARACIÓ DE CALVIÀ COM A MUNICIPI oposat a les prospeccions d’hidrocarburs a les Illes Balears

Rafel Sedano Porcel, Portaveu del Grup Municipal Esquerra Oberta de Calvià, en representació del mateix, i l’empara d’allò establert en el Reglament Orgànic, eleva al Ple de l’Ajuntament de Calvià la següent Moció per al seu debat i votació,

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Marea Blava Mallorca (MBM) és una plataforma constituïda per diverses entitats empresarials, medioambientalistes i socials de Mallorca unides per la preocupació i la lluita contra els projectes de prospeccions d’hidrocarburs que amenacen el medi ambient i les principals indústries de l’economia balear, com el turisme i la pesca.

També hem conegut últimament la implicació per part d’institucions de Balears, com el Govern i el Consell de Mallorca, integrant-se en l’Aliança Mar Blava, que persegueix els mateixos objectius.

Marea Blava Mallorca manifesta la seva preocupació davant la quantitat de projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs en les aigües profundes que ens envolten i que posen en risc el fràgil equilibri ecològic de la zona i als sectors econòmics que vertebren el territori de les Illes Balears com el turisme, la pesca o l’agricultura.  Aquesta preocupació es veu agreujada per dos motius fonamentals: l’exemple de les conseqüències d’accidents en plataformes d’extracció en aigües profundes com el de la plataforma Deepwater Horizon en el Golf de Mèxic al 2010, els efectes del qual perduraran durant dècades; i el segon, la falta de responsabilitat civil i econòmica que exigeix la legislació actual com s’ha demostrat en el cas del Prestige, deixant, això sí, greus conseqüències en el medi ambient i en l’economia, especialment en el sector pesquer i en el turístic.

En aquests moments la dependència energètica dels combustibles fòssils importats que sofreix l’Estat espanyol llastra la seva balança econòmica. En línia amb les recomanacions europees i internacionals, la forma de solucionar aquest problema no passa per augmentar la producció d’un recurs contaminant i escàs com el petroli, sinó per invertir en el major ben energètic d’Espanya: l’eficiència, l’estalvi energètic i les energies renovables. Les previsions sobre el volum del petroli existent en el Mediterrani resoldrien aquesta dependència energètica en un percentatge tan insignificant, que no justifiquen en absolut l’enorme risc que per a l’ecosistema i l’economia suposarien les prospeccions.

Com a Plataforma, instem a les autoritats locals, a defensar la conservació del nostre patrimoni natural i el dret constitucional de la ciutadania i de tots els sectors públics i privats a viure i desenvolupar les seves activitats econòmiques en un medi ambient sa que els garanteixi la sostenibilitat, amenaçada actualment per aquests projectes de prospecció d’hidrocarburs en les aigües del Mediterrani Occidental.

Actualment la denegació d’un projecte no significa la protecció del territori afectat, per la qual cosa seguidament es pot iniciar una altra petició de projecte de prospecció. Pensem que mentre no hi hagi un marc estable de protecció del medi ambient marí podem estar defensant-nos d’aquests projectes fins a l’eternitat. Per això és necessària una Llei que declari el Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions i extracció d’hidrocarburs.

 

Es per això que Esquerra Oberta de Calvià duu al Plenari la següent

 

PROPOSTA D’ACORD:

Primer.- Declarar Calvià com Municipi oposat a les prospeccions d’hidrocarburs a les Illes Balears, defensant un canvi de model energètic més sostenible.

Segon.- Donar suport a totes les iniciatives dirigides a aturar les prospeccions promogudes des d’entitats, plataformes i ciutadania preocupada per la sostenibilitat del nostre medi natural, econòmic i social.

Tercer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a promoure una Llei per a la declaració del Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs. Per això,

Quart.- Signar el Document de Compromís per aconseguir una Llei per a la declaració del Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs (document adjunt a aquesta moció).

 

Calvià, 16 de febrer de 2016

 

 

 

Signat: Rafel Sedano Porcel

Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Oberta