ESQUERRA OBERTA DE CALVIÀ INSTA A L’AJUNTAMENT A REGULAR LA CARTELLERIA ELECTORAL

ESQUERRA OBERTA DE CALVIÀ INSTA A L’AJUNTAMENT A REGULAR LA CARTELLERIA ELECTORAL

El grup municipal d’esquerres exigeix que es redueixi l’impacte de les campanyes electorals per la imatge del municipi i que la feina i el cost de retirar la publicitat recaigui sobre les candidatures

El grup municipal d’Esquerra Oberta de Calvià ha presentat una moció al proper ple, aquest dijous dia dia 24 de setembre, per instar a l’equip de govern municipal a regular la publicitat electoral i la neteja de la cartelleria i resta de propaganda electoral per tal de, per una banda, reduir l’impacte de les campanyes sobre la imatge del municipi i, per altra, evitar que siguin els ciutadans que hagin de pagar les campanyes a les candidatures, enlloc de ser assumides per les formacions polítiques que es presenten a les eleccions..

Esquerra Oberta de Calvià ja va reclamar responsabilitat a les candidatures, a les passades eleccions municipals, veient l’excés de cartelleria i pancartes d’alguna de les formacions que per donar-se a conèixer, van omplint el municipi amb milers de cartells, sense cap tipus de mania ni consideració a l’efecte i mala imatge que provoca. Ja a les anteriors eleccions municipals, el 2011, algun dels partits polítics que formen part de l’actual coalició electoral van denunciar aquest fet, així com la forma de retirar la publicitat electoral, tasca que, fins ara, sempre realitza la brigada municipal i, en conseqüència, la despesa recau sobre la ciutadania.

L’actual portaveu del grup municipal d’Esquerra Oberta de Calvià, Rafel Sedano, ha denunciat, en diverses ocasions, l’abús que es fa, per part d’algunes opcions electorals, de la tasca que ha de desenvolupar la brigada municipal, que haurien de dedicar-se a solucionar problemes de la ciutadania, enlloc d’estar al servei de les candidatures polítiques i fer la feina de recollida de propaganda electoral, a càrrec dels impostos dels ciutadans. “És molt necessari regular els espais on es pot penjar la propaganda electoral, així com s’ha de dur a terme la neteja, un cop passades les eleccions, per evitar que la despesa a l’Ajuntament i, alhora, la mala imatge que produeix veure cartelleria electoral setmanes o, inclús, mesos després de les eleccions”. Per altra banda, afegeix “amb aquesta regulació es milloraria la imatge del municipi i, a banda, es podrien reduir despeses de l’Ajuntament. No és concebible que una despesa privada, com és la publicitat de partits polítics, recaigui sobre tota la ciutadania” Així, la proposta d’Esquerra Oberta de Calvià passa perquè siguin les candidatures els responsables de retirar la publicitat, la setmana després de les eleccions i, en cas de no fer-ho, que ho faci la brigada, però passant la factura de la despesa que hagi implicat, als partits que no han fet la tasca.

Des del grup municipal d’Esquerra Oberta de Calvià s’inta a l’equip de Govern a iniciar “els mecanismes tècnics i participatius que siguin adients per elaborar una normativa que reguli la publicitat electoral al municipi i la neteja d’aquesta, un cop passades les eleccions”.

Rafel Sedano recorda que aquest tema s’ha tractat en diverses ocasions al Ple municipal i sempre hi ha hagut paraules de bona voluntat, però l’equip de Govern no ha arribat mai a desenvolupar normativa ni l’oposició ha exigit que es complissin els acords “això, amb la presència d’Esquerra Oberta a l’Ajuntament, ara canviarà i exigim que ja sigui efectiu per les properes eleccions del mes de desembre”. Per aquest fet, la moció també contempla que “convocarà un espai de participació per tal d’estudiar i proposar un regulació de la publicitat electoral i la neteja d’aquesta, a curt termini, mentre no s’hagi aprovat aquesta normativa, per les properes eleccions estatals”.