Mocions d’Esquerra Oberta per al plenari ordinari de 30 de Juliol (II)

Esquerra Oberta de Calvià aposta per un municipi més social i presenta diferents mocions per trobar solucions a diferents problemàtiques de les persones que més ho necessiten

El Grup Municipal d’Esquerra Oberta de Calvià proposarà al Ple de dia 30 l’aprovació de dues mocions per eximir, i reemborsar, de la plusvàlua a les famílies obligades a lliurar els seus habitatges als bancs, i per l’obertura d’un nou termini per accedir a les ajudes per als llibres de text per a les famílies amb majors dificultats econòmiques.

El Grup d’Esquerra Oberta de Calvià ha presentat diferents mocions sobre temes socials pel plenari de dia 30 de juliol. Concretament, ha presentat una moció per instar eximir, i  reemborsar, del cost de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) a les famílies obligades a entregar el seu habitatge habitual als bancs i una altra per instar al consistori a l’obertura d’un nou termini per accedir a les ajudes per a llibres de text d’educació primària i secundària per a alumnes de centres públics de Calvià, modificant-ne les condicions d’accés.

Esquerra Oberta de Calvià aposta per un municipi més social i, des del dia de la constitució de la coalició, s’han considerat prioritaris els aspectes de defensa dels drets socials, per fer un municipi més humà i proper a les dificultats per les que passen una part de la seva ciutadania i és per això que ja el programa electoral duia tot un seguit de propostes socials molt destacades, que s’aniran proposant, segons les línies que duguin les polítiques socials del municipi.

Des del grup municipal recorden que la defensa dels drets socials van ser uns dels grans compromisos durant la campanya electoral i, un cop en negociacions per tal de fer possible un acord d’investidura, un dels punts amb els que la coalició va incidir més.

Així, l’acord pel qual Esquerra Oberta es comprometé el vot favorable a l’actual batle de Calvià inclou el punt 8, “CALVIÀ POBRESA ZERO: serà un objectiu irrenunciable. Rescat Ciutadà”, on s’indica que “Donarem respostes immediates a situacions socials d’alt risc. Anem a assegurar un nivell digne de vida per a tots els calvianers i calvianeres, amb una especial atenció a la infància, a la gent gran, a les persones dependents i a les famílies víctimes dels desnonaments”. En aquest sentit, des d’Esquerra Oberta es considera que, sense deixar de treballar per evitar els desnonaments abusius (per això també es fa incidència en que “L’Ajuntament prioritzarà col·laborar amb aquells bancs que respectin un codi ètic i bones pràctiques en matèria de desnonaments. L’Ajuntament no participarà en els desnonaments abusius i impulsarà totes les mesures necessàries per a intervenir, pal·liar i ajudar a les famílies víctimes de aquests desnonaments.”), cal dur a terme accions per ajudar a aquesta ciutadania, en la mesura de les possibilitats de les institucions públiques i s’entén que la moció per eximir i reemborsar la plusvàlua a les famílies obligades a lliurar els seus habitatges als bancs és una fórmula per fer-ho possible.

vivenda-digna-xa

Alhora, l’acord també garanteix la prioritat de l’Educació i igualtat d’oportunitats (punt 10 de l’acord) i, per tant, d’acord amb la prioritat de “Desenvolupar polítiques perquè tots els infants del municipi escolaritzats en els centres públics de Calvià tinguin llibres de text, fomentant la seva reutilització.”, Esquerra Oberta presenta la moció per l’obertura d’un nou termini per accedir a les ajudes per a llibres de text d’educació primària i secundària per a alumnes de centres públics de Calvià, modificant-ne les condicions d’accés, per tal de fer possible l’accés a les ajudes a les famílies que no es van presentar o queden excloses d’aquestes en el procés que va acabar el passat 30 de juny, per no estar al corrent de pagament de rebuts de l’Ajuntament, per situacions econòmiques extremes.

Segons declaracions d’Alfonso Rodríguez Sánchez, regidor d’Esquerra Oberta, “hem trobat com hi ha famílies que s’han vist obligades a lliurar el seu habitatge al banc per no poder fer front al pagament de les quotes i, a més, han de pagar l’impost de plusvàlua, de manera que al drama dequedar-se sense habitatge, a més, es troben que a l’ajuntament li deuen una important quantitat de diners.”

Cal recordar que, a banda d’aquestes dues mocions, se’n presenten altres dues, en defensa del territori, “per iniciar la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana” i “pel posicionament del consistori contra l’ampliació del Port de Portals”.

Una cinquena moció que es presentarà té com a objectiu “la retirada immediata de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana”. Segons Rafel Sedano, portaveu del Grup municipal d’Esquerra Oberta, “la Llei mordassa té una importància i incidència clau, precisament, per la censura que implica a la ciutadania pel que fa a defensa dels drets socials i territorials i ataca directament els drets més bàsics de les persones”.